Dünyamız dört unsurdan meydana gelmektedir. Bunlar; ateş, toprak, hava ve su… Bu dört unsurdan hava ve ateşten yararlanmamız...